Новини от индустрията

Предимства на виниловия под за детската стая за детска градина

2021-12-22
Основната суровина на пода на детската градина е поливинилхлорид. Поливинилхлоридът е екологично чист, нетоксичен и възобновяем ресурс. Той се използва широко в ежедневието на хората, като прибори за хранене, торбички за медицински инфузионни тръби и т.н. Освен това може да се рециклира след изтичане на срока на годност, като се постига пълна защита на околната среда в целия процес.Детски под за детска градина винилова настилкае 100% без токсични вещества като формалдехид и бензен, 100% без азбест, без олово, живак и други вредни пълнители от тежки метали и без радиация. Това е зелен декоративен материал и няма да бъде вреден за човешкото тяло. причини някои щети.